Zomeractiviteiten 2021

Het Zomerfeest Oosteinde is traditiegetrouw in het laatste volle weekend van juni. In 2020 heeft het helaas vanwege COVID-19 niet kunnen plaatsvinden. In 2021 hebben we op 25, 26 en 27 juni een aantal leuke activitetien gepland. Deze activiteiten kunnen ons inziens op dit moment met de huidige richtlijnen worden georganiseerd. Het volledige programma is in de feestgids verwerkt. Globaal ziet het er als volgt uit:

We beginnen op vrijdagochtend met kinderspelletjes voor de basisschool-jeugd. Vanaf de middag hebben we op het ‘feestterrein’ een heuse camping voor de kinderen van de bovenbouw. Kinderen kunnen dan in een eigen tent blijven slapen op de camping.

Op zaterdagavond hebben we voor de oudere jeugd bubblevoetbal georganiseerd, zodat zij met elkaar de strijd aan kunnen gaan.

Tenslotte hebben we op de zondagmiddag een online bingo voor al onze leden. Ook nu zijn er weer mooie prijzen te winnen, die anders dan vorig jaar, volledig zijn aangeschaft of gefinancierd door de ondernemers/bedrijven uit Oosteinde en omgeving.

Huisregels

Voor de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is, heeft Buurtvereniging Oosteinde huisregels vastgesteld.

Eigen Risico

 • Het betreden van het terrein en het bijwonen van de optredens en festiviteiten zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Buurtvereniging Oosteinde en haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële schade van bezoekers.
 • Op het evenement kan meer dan 85 DB(a) aan geluid worden geproduceerd. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

Ongewenst Gedrag & Strafbare Feiten

 • Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Indien u zich niet aan deze regels houdt, zal u de toegang tot het terrein worden ontzegd en kunt u worden overgedragen aan de politie. eventuele schades zullen op u worden verhaald.
 • Bij het verlaten van het feestterrein wordt dringend verzocht rekening te houden met omwonenden.

Alcohol

 • Volgens de wet is de verkoop van alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Buurtvereniging Oosteinde wijkt niet af van deze wetgeving.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank op het terrein te nuttigen
 • Het is niet toegestaan tijdens de optocht drank te nuttigen

Drugs

 • Het gebruiken, in bezit hebben of verhandelen van soft- of harddrugs op het terrein is niet toegestaan. Bij constatering hiervan kunt u worden overgedragen aan de politie.

Roken

 • Het is wettelijk niet toegestaan in de feesttent te roken.

Vervoer

 • Auto’s, scooters en Bromfietsen zijn niet toegestaan op het terrein.
 • Fietsen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden, parkeren geschiedt op eigen risico.

Overige

 • Het is niet toegestaan op glaswerk in bezit te hebben op het terrein.
 • Deponeer afval in de daarvoor bestemde containers op het terrein.