DE BOER IS TROEF! 

28, 29 en 30 juni 2024 organiseert Buurtvereniging Oosteinde voor de 72e keer het Zomerfeest in Oosteinde. Met dit jaar als thema ‘DE BOER IS TROEF’. 

Van vrijdag 28 juni tot en met zondag 30 juni is er een afwisselend programma voor jong en oud. 

PROGRAMMAOVERZICHT

VRIJDAG

08: 30 – 12:00 Kinderochtend

12: 00 – 13:00 Frietfeest

13: 30 – 16:30 Oosteinde Got Talent/playbackshow

20: 00 – 21:30 Zeskamp

21: 30 – 01:00 Kisjeskearls & DJ’s E&R

ZATERDAG

10: 30 – 13:30 Feestelijke optocht

13: 30 – 17:00 Ontbinding optocht met Feest DJ Roelof

14: 30 – 15:30 Uitslag optocht

19: 30 – 21:00 Zeskamp

21: 00 – 01:00 FUZE

ZONDAG

13:00 – 14:30 Brunch voor leden

14:30 – 16:00 Zeskamp

16:00 – 21:00 DJ’s E&R

Gedurende het hele feest is er kermis als vanouds verzorgd door MW Amusement uit Wildervank. 

Wat er verder allemaal gebeurt in dit weekend, lees je in de feestkrant en de socials. 

Huisregels

Voor de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is, heeft Buurtvereniging Oosteinde huisregels vastgesteld.

Eigen Risico

 • Het betreden van het terrein en het bijwonen van de optredens en festiviteiten zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Buurtvereniging Oosteinde en haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële schade van bezoekers.
 • Op het evenement kan meer dan 85 DB(a) aan geluid worden geproduceerd. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

Ongewenst Gedrag & Strafbare Feiten

 • Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Indien u zich niet aan deze regels houdt, zal u de toegang tot het terrein worden ontzegd en kunt u worden overgedragen aan de politie. eventuele schades zullen op u worden verhaald.
 • Bij het verlaten van het feestterrein wordt dringend verzocht rekening te houden met omwonenden.

Alcohol

 • Volgens de wet is de verkoop van alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Buurtvereniging Oosteinde wijkt niet af van deze wetgeving.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank op het terrein te nuttigen
 • Het is niet toegestaan tijdens de optocht drank te nuttigen

Drugs

 • Het gebruiken, in bezit hebben of verhandelen van soft- of harddrugs op het terrein is niet toegestaan. Bij constatering hiervan kunt u worden overgedragen aan de politie.

Roken

 • Het is wettelijk niet toegestaan in de feesttent te roken.

Vervoer

 • Auto’s, scooters en Bromfietsen zijn niet toegestaan op het terrein.
 • Fietsen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden, parkeren geschiedt op eigen risico.

Overige

 • Het is niet toegestaan op glaswerk in bezit te hebben op het terrein.
 • Deponeer afval in de daarvoor bestemde containers op het terrein.